و من


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

13525725021 و من

  تو رفتی

  ومن

  آبستن دردی شدم

  که سالهاست پا به گورم کرده است

 


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png


25 / 8 / 1391 5:29 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§