ولنتاین مبارک


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

http://www.parsianland.ir/wp-content/uploads/2013/01/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-8.jpg

امشب شبه عشقه به قول خارجیا ولنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین

ولی کسی پیشم نی کادو میدم به بیکســــــــــــــــــــــــــــــــیام

امسال اولین ساله که به کسی  تبریک نمیــــــــــــگم روز عشقو

یا کسی نیس بگه دوست دارم عزیزم از یاد ببـــــــــر روزای زشتو

امسال کادوی من یه خودکارو چندتا بیت شـــــــــــــــــــــــــــعره

ای خدا دلم گرفته پر شدم از گلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

این دلتنگیام هیچکدومش دســـــــــــــــــــــــــــــــــت خودم نیس

این حرفا که میزنم همشون حرف دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

چیکار کنم خدا چرا تو روز عشق کســـــــــــــــــــی دورم نمیبینم

امسال بدترین ساله که تو بهترین روزش به پای گریـــــه میشینم

ختم کلوم تموم حرفام اینه که همه ی زندگــــــــــــــیم پر از غمه

اونی که وجودش برام نیازه جسمـــــــــــــــش الان از کنارم کمه


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, Avarehmarg, بهنوش , باز هم بی کسی رو چاره کردیم , تنهایی , عاشقونه , محبت , عشق,
27 / 11 / 1391 1:5 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§