انتهای بودنم


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

http://my.asanchat.com/i/attachments/1/1376733643605198_large.jpg

به انتهای بودنم رسیده ام…

اما … اشــــک نمی ریزم…

پنهان شده ام پشت لبخندی

که درد مـــــیـکند..


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : دغدغه های مردی که, وب سایت آواره مرگ, آواره مرگ, بهنوش, آواره, عاشقانه, مرگ, زندگی, عشق, بـــاور کن خیلی حــــرف است وفـــــادار دســـت هایی باشی ، که یکبار هم لمســشان نکرده ای…,
1 / 8 / 1392 1:8 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§