خسته ام خسته


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

http://uploadtak.com/images/u587_676.jpg

میترسیدم از آن

پسرک شلوغ و پرهیاهو

پسری تنها و دلشکسته

با سیگاری در دست باقی بماند

که ماند …!


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : دغدغه های مردی که, وب سایت آواره مرگ, آواره مرگ, بهنوش, آواره, عاشقانه, مرگ, زندگی, عشق, بـــاور کن خیلی حــــرف است وفـــــادار دســـت هایی باشی ،خسته ام خسته,
23 / 8 / 1392 1:43 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§