لمس عشق


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

http://kocholo.org/img/images/b9wa0wma0adxgsujsd5.jpg

از تو به آسمانها رسیدم ، شدم خورشید و بر روی دنیا تابیدم
از تو به دریاها رسیدم ، مثل یک موج خروشان در آغوش ساحل قلبت خوابیدم
از تو به عشق رسیدم ، عاشق شدم و راز عشق را فهمیدم
از تو به همه چیز رسیدم ، شدم همدلی برایت و همه درد دل هایت را شنیدم
از تو به فرداها رسیدم ، خوشبختی را در کنار تو بر روی صفحه دفتر عشق کشیدم
از تو به رویاها رسیدم ، در خیالم به حقیقت رسیدم ،
تو را لمس کردم و طعم عشق را با تو چشیدم
روزها میگذرد ، لحظه به لحظه با تو شیرین است ،
زندگی ام با تو همین است که من رسیده ام به جایی که
دلم نمیخواد هیچگاه ترک کنم این دنیای عاشقانه را!
رها کردی مرا از تنهایی آنگاه که نسیم عشقت گرد و غبارها را از دلم برد،
آنگاه که امواج پر از عشقت غمها را از دلم شست ،
شدم عاشق و نشستم در دلت ، هنوز به یاد دارم معجزه آن چشمهایت !
رسیده ام به جایی بهتر از تمام دنیا ، به جایی که پر از آرامش است ،
آری قلبت برایم یک کلبه عاشقانه است ،
که همیشه بمانم در آن ، تا از آن به تو برسم ، تا از تو دوباره به قلبت برسم!
از تو به جایی رسیدم که دلم همیشه میخواست ،
این تصویر را همیشه دلم، در ذهنم میساخت
که یکی باشد مثل تو ، مرا در این حال و هوای عاشقانه ببرد ،
تا از این رو به آن رو شوم ، این رو خیره به چشمهایت ، آن رو یک عمر گرفتارت !
از تو به تو رسیدم ، شدم قلبی و برایت تپیدم ،
تا از تپشهای من ، مال تو باشم ،
همیشه و همه جا جزئی از وجود تو باشم
 

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, آواره, مرگ,
11 / 11 / 1392 11:48 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§