خـ ـدآیـ ـآ....


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

خـ ـُدآیـ ـآ. . .

کـ ـَمی بـ ـیآجُـ ـلوتـ ـَر. . .

میـ ـخوآهـ َـم دَرِِِ ِگـ ـوشـ ـَتـ ـc چـ ـیزی بگِـ ـویـ ـَم. . .

ایـ ـن یـ ـِک اِعـ ـتـ ـِرافـ ـc اَسـ ـتـ ـc. . .

مـ ـَن. . .

بـ ـی او. . .

دَوآم نِـ ـمـ ـی آوَرم. . .

 

 


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, وب سایت آواره مرگ, اواره , مرگ, بهنوش16, avarehmarg, ir, avarehmarg, tk, avarehmarg, آواره مرگ, وب سایت آواه مرگ, باز هم بی کسی رو چاره کردیم, عاشقانه , تنهایی, مرگ, غم, حسرت, خوشبختی,
20 / 4 / 1393 8:35 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§