بگو


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved
دیگه پیرم دراومد   از جایی که پیرهن دراومد

از آدما متنفرم چون    هیچ کدوم پیشم نموندن

بگو من از چی دم میزنم      چرا حرف از زیاد و کم میزنم

بگو من از چی دم میزنم   حرف از زیاد و کم میزنم

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, وب سایت آواره مرگ, اواره , مرگ, بهنوش16, avarehmarg, ir, avarehmarg, tk, avarehmarg, آواره مرگ, وب سایت آواه مرگ, باز هم بی کسی رو چاره کردیم, عاشقانه , تنهایی, مرگ, غم, حسرت, خوشبختی,
30 / 5 / 1393 12:57 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§