Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻭﯾﺮﺍﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﺍﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺩﻡ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
ﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻣﺮﺍ
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﯼ
ﮔﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻓﺘﻮﯼ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻋﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺁﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ
ﺣﺮﻑ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﻮﺍﻡ
ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻭﯾﺮﺍﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : Avarehmarg, Avareh, marg, آواره مرگ, آواره , مرگ, تنهایی, عاشقانه, جدایی, هستی, زیبایی, دلداده, خاموش, عاشقانه هایم, تنهایی هایم, شب اول, تتلو, موزیک جدید , داستان عاشقانه, ,
8 / 10 / 1393 9:4 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§